Billedskolen Nicolai

 

Billedskolen Nicolai er en billedskole for børn og unge. Her kan eleverne lære sig forskellige teknikker, få lejlighed til at eksperimentere, udvikle deres talent og derigennem arbejde sig hen imod et individuelt udtryk.

 

Fra 1/1 2020 er Billedskolen Nicolai en del af Kulturskolen Kolding.

 

 

Faglighed og fællesskaber

At kunne mestre de forskellige teknikker er en forudsætning for at kunne foretage kvalificerede valg indenfor eksperimentet. På billedskolen kan eleven derfor gå på grundkursus i 1. - 5. kl. og og få flere udfordringer på fortsætterholdene. 

 

Her er både proces og produkt vigtige elementer. Sammen øver vi os i teknikker, lærer materialer og redskaber at kende. Vi ser på verden med en tegners øjne - og skaber det mulige og umulige ud fra det vi ser og vores fantasi.

 

Nogle gange vover vi os ud, hvor vi ikke har været før og lærer, at det er ok at lave fejl. På den måde lærer vi nyt. Heldigvis er det også sjovt..! Vi hjælper hinanden, hvis det er svært, og glæder os sammen, når det lykkes.

 

Hver sæson afsluttes med en fælles udstilling og fernisering.

 

Målgruppe

Billedskolens målgruppe er børn og unge i hele Kolding Kommune fra 1. - 9. kl. Det er fritidsundervisning, og eleverne er tilmeldt et hold med ugentlig undervisning for et halvt år ad gangen.

 

Billedskolen Nicolai tilbyder også sommerskoler og familieworkshops og deltager så vidt muligt i andre kulturbegivenheder bl.a. i Nicolai komplekset.

 

 

 

 

flogo HexRBG Wht 250 BRC Site

glyph logo May2016 504px